loader
+387 37 3l0-298
husein.d@missnet.ba

Cote D Emeraude

Tehnički Podaci

Cote D Emeraude - Francuski jedrenjak XVII i XVIII stoljeća.O njemu su podaci vrlo oskudni.

Dužina 80 cm
Visina 55 cm
Širina 14 cm