loader
+387 37 3l0-298
husein.d@missnet.ba

Dubrovačka Karaka

Tehnički Podaci

Dubrovačka karaka - je jedrenjak Dubrovačke Republike iz XIV i XV stoljeća. U svijetu je poznata po načinu gradnje. Trup je bio vrlo dubok pa je nosivost bila veća. Jedan je od najvećih jedrenjaka tog doba sa tri jarbola,dva križna jedra i jednim latinskim na krmi. Nosivost joj je bila do 900 tona tereta, a posada je brojala do 140 ljudi.

Dužina 48 cm Dužina 90 cm
Visina 46 cm Visina 95 cm
Širina 23 cm Širina 27 cm
Manja Maketa Veća Maketa