loader
+387 37 3l0-298
husein.d@missnet.ba

FRANAČKA ŠEBEKA (le shebec)

Tehnički Podaci

Franačka šebeka je francuski jedrenjak XVI stoljeća korišten, uglavnom na Mediteranu. To je mali, brzi jedrenjak sa tri jarbola. Zbog svoje brzine bio je omiljeni jedrenjak gusara i pirata. Bili su dugi do 40 m, široki do 10,a dubina gaza do 3 metra.

Dužina 100 cm
Visina 65 cm
Širina 20 cm