loader
+387 37 3l0-298
husein.d@missnet.ba

Hanse Schiff

Tehnički Podaci

Hanse schiff - je Njemački jedrenjak, osnovna namjena mu je trgovina. Karakterističan je po dubini trupa sa dva jarbola, dva križna i jednim kosim jedrom.

Dužina 75 cm
Visina 65 cm
Širina 22 cm