loader
+387 37 3l0-298
husein.d@missnet.ba

Jadran

Tehnički Podaci

Školski brod Jadran - je kombinacija pogona pomoću motora i jedara. Sagrađen je 1933.godine u Hamburgu. Kupljen je donacijom organizacije „Jadranska straža“ i uz pomoć ratne mornarice bivše Jugoslavije. Dug je 60 m, sa jarbolima je visok 36 m od razine mora, a najveća postignuta brzina pomoću jedara je 14,5 čvorova.

Dužina 95 cm
Visina 68 cm
Širina 34 cm