loader
+387 37 3l0-298
husein.d@missnet.ba

LA COURONNE (KRUNA)

Tehnički Podaci

La Couronne - je bio ratni jedrenjak francuske mornarice iz XVII stoljeća. Sagrađen je po nacrtima kardinala Richelieu u vrijeme Luja XIV.Jedrenjak je imao 68 topova ,od toga osam na krmi, to je bila jedinstvena pojava u to vrijeme. Imao je tri jarbola sa devet križnih i osam kosih jedara.

Dužina 85 cm
Visina 70 cm
Širina 30 cm