loader
+387 37 3l0-298
husein.d@missnet.ba

La Loire

Tehnički Podaci

La Loire - je francuski jedrenjak XVII stoljeća. Podaci o njemu su veoma oskudni.

Dužina 80 cm
Visina 60 cm
Širina 14 cm