loader
+387 37 3l0-298
husein.d@missnet.ba

Le Superbe

Tehnički Podaci

Le superbe - je Francuski ratni jedrenjak iz XVIII stoljeća. Sagrađen je 1784.godine u Brestu a pravljen je dvije godine. Simbol je starog francuskog režima, načina vladanja i bogatstva. Imao je 74 topa, tri jarbola, devet križnih jedara i osam kosih.

Dužina 80 cm
Visina 75 cm
Širina 18 cm