loader
+387 37 3l0-298
husein.d@missnet.ba

Santa Maria

Tehnički Podaci

Santa Maria - , Pinta i Nina su jedrenjaci Kolumba u otkrivanju Novog svijeta,tipa su karavele. Kolumbo je 03.08. 1492.godine krenuo iz jugozapadne Španije i za 36 dana sa 40 članova posade prešao Atlantik i otkrio Ameriku 12.oktobra.

Dužina 82 cm
Visina 62 cm
Širina 35 cm